هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی در یک از داستان های کوتاه خود (کجا ممکن است پیدایش کنم) از زبان شخصی که به دنبال افراد گمشده است مفاهیمی را بیان می کند که شاید مقصود او از این عبارات، برداشتی که هم اکنون می خوانید نباشد اما می توان از آن در جهت بیان مسائلی مهم تر کمک جُست.

در جایی از داستان مکالمه ای میان جستجوگر و یک کودک شکل می گیرد که در اینجا به آن اشاره می کنم.